Tabulka 27

Tab. 1 – Hlavní studie dokládající prognostický význam stanovení tloušťky IMT
na karotických tepnách pro výskyt infarktu myokardu (IM),
mozkových cévních příhod (CMP) a kardiovaskulární (KV) mortality.
Studie Počet nemocných Populace Sledování Prognostický dopad
KIHD (Kuopio Ischemic Heart
Disease Risk Factors Study) 1275 42–60 let 4 roky výskyt IM
ARIC Ž 7289 45–64 let 5,2 roku výskyt IM
(Atherosclerosis Risk in Communities) M 5552 KV mortalita
ERGO 1373 kontrol výskyt IM
(Rotterdam Study) 98 IM > 55 let 2,7 roku výskyt CMP
96 CMP
CHS 4476 > 65 let 6,2 roku výskyt IM
(Cardiovascular Health Study) výskyt CMP
CLAS (Cholesterol Lowering 144 40–59 let 8,8 roku výskyt IM
Ohodnoťte tento článek!