Tabulka 27

Tab. 5 – Porovnání přesnosti a diskriminace DXA a ultrazvuku
DXA páteř DXA kyčel BUA SOS QUI (Stiffness)
(g/cm2) (g/cm2) dB/Mhz M/sec
Rozpětí hodnot (normal) 0,9–1,2 0,7–1,0 100–125 1500–1560 67–100
Variační koeficient (CV) 1,0 % 1,2 % 1,5 % 0,3 % 1,8 %
Ohodnoťte tento článek!