Tabulka 28

Tab. X + 1 – Kritéria hodnocení aktivity nemoci a léčebných odpovědí
hodnocený parametr kritéria NCI WG kritéria IWCLL
3. Progrese nemoci – dle NCI WG musí být splněněna nejméně 1 podmínka
3.1 velikost uzlin Zvětšení ł 2 lymfatických uzlin o ł 50 % Splnění podmínek
potvrzené ve 14 denním intervalu, vyššího klinického stadia
minimální velikost uzliny je ł2 cm
3.2 velikost sleziny Zvětšení o ł 50 % (dostačující je měření
a případně jater vzdálenosti jejich hrany od žeberního oblouku),
nebo objevení hmatné splenoči hepatomegalie
3.3 počet lymfocytů vzestup o ł 50 % počtu, absolutní počet ł 5 x 109 /l
3.4 změna morfologie transformace v agresivnější onemocnění,
Richterův syndrom nebo prolymfocytární leukémii
(prolymfocytů > 55% nebo > 15 x 109 /l]
3.5 pokles koncentrace při nepřítomnosti 3.1 – 3.4
hemoglobinu o 20 g/l nejsou kritériem progrese
nebo trombocytů o 50 %
4. stabilní nemoc
Ohodnoťte tento článek!