Tabulka 28

Tab. 5 – Léčba hypertenze a mortalita
na mozkové příhody u žen v severní Karélii (věk 35 – 64 let)
1972 1977 1982
hypertenze % 39 29 29
% léčených
hypertoniků 29 69 59
% účinně léčených
hypertoniků 5 41 33
mortalita mp/100 000 96 45 56
mp = mozkové příhody
Ohodnoťte tento článek!