Tabulka 28

Tab. 6 – Základní režimy adjuvantní chemoterapie prsu (protokol FN Motol)
Režim Cytostatika Dávka na m2 Den podání Cesta podání Opakování cyklu
cyklofosfamid 600 mg první i. v.
CMF metotrexát 40 mg první i. v. 22. den
5-fluorouracil 600 mg první i. v.
5-fluorouracil 500 mg první i. v.
FAC adriablastin 50 mg první i. v. 22. den
cyklofosfamid 500 mg první i. v.
AC adriablastin 60 mg první i. v. 22. den
Ohodnoťte tento článek!