Tabulka 28

Tab. 2 – Přehled publikovaných dokončených studií regrese IMT při antihypertenzní terapii
Akronym Charakter populace Počet nem. Léčba Doba sledování Efekt
(roky)
MIDAS hypertenze 883 isradipivs. HCTZ 3 nevýznamné změny
HAS hypertenze 456 verapamil SR vs. chlortalidon 4 zpomalení progrese s verapamilem
INSIGHT hypertenze 439 nifedipin GITS 30 mg vs. HCTZ 2–4 regrese s nifedipinem
25 mg + amilorid 2,5 mg
PREVENT ICHS 825 amlodipin vs. placebo 3 redukce IMT vs. placebo
PART 2 ICHS/ICHDK/CMP 617 ramipril 5–10 mg vs. placebo 4 nevýznamné změny
SECURE ICHS/ICHDK/CMP/DM 732 ramipril 2,5 nebo 10 mg 4,5 zpomalení progrese s 10 mg
vs. placebo
BCAPS asymptomatické pláty 793 metoprolol XL 25 mg 3 zpomalení progrese
karotid vs. placebo
ELSA hypertenze 2250 lacidipin vs. atenolol 4 zpomalení progrese s lacidipinem
MIDAS= Multicenter Isradipine Diuretic Atherosclerosis Study
VHAS = Verapamil in Hypertension Atherosclerosis Study
INSIGHT = Intervention as a Goal in Hypertension Treatment
PREVENT = The Prospective Randomized Evaluation of the Vascular Effects of Norvasc Trial
PART 2 = Prevention of Atherosclerosis with Ramipril Trial
SECURE= Study to Evaluate Carotid Ultrasound Changes in Treated Patients with Ramipril or Vitamin E
BCAPS= Beta-Blocker Cholesterol-Lowering Asymptomatic Plaque Study
Ohodnoťte tento článek!