Tabulka 29

Tab. 1 – Poměrné zastoupení jednotlivých monoklonálních gamapatií
podle Mayo Clinic
Diagnóza Relativní Absolutní
zastoupení počet
monoklonální gamapatie nejasného významu
(monoclonal gammopathy of undetermined significance – MGUS),
dříve nazývaná benigní gamapatie 52 % 508
mnohočetný myelom 19 % 180
AL-amyloidóza 12 % 119
doutnající mnohočetný myelom 5 % 46
jiné maligní lymfoproliferativní nemoci 3 % 25
solitární nebo extramedulární plazmocytom 3 % 33
makroglobulinémie 3 % 27
jiné 3 % 33
V roce 1994 byl monoklonální imunoglobulin diagnostikován celkem u 871 pacientů. Tabulka zobracuje četnost. Kyle do skupiny MGUS řadí i nemocné, kteří měli k monoklonální gamapatii přidružené další závažné onemocnění, například lupus erytematodes anebo Wegenerovu granulomatózu.
Ohodnoťte tento článek!