Tabulka 29

Tab. 4a – Počet starších hypertoniků, které je nutno léčit k zabránění jedné cerebrovaskulární příhody během 5 let

příhody mortalita morbidita a mortalita

cerebrovaskulární 183 43

Tab. 4b – Počet mladých a středně starých hypertoniků, které je nutno léčit k zabránění jedné cerebrovaskulární příhody během 5 let

příhody mortalita morbidita a mortalita

cerebrovaskulární 365 168

Ohodnoťte tento článek!