Tabulka 29

Tab. 1 – Příklady léčiv s omezeným použitím u jaterních onemocnění
Léčivo – léková skupina Poznámka
Amoxicilin/kyselina klavulanová cholestatická žloutenka
Antidepresíva – selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu nepoužívat u závažné jaterní poruchy
Antikoagulancia nevhodnost u nemocných se sníženou koncentrací protrombinu
Anxiolytika a hypnotika možnost vzniku jaterního kómatu
Cyklosporin snížit dávkování
Deriváty sulfonylurey nebezpečí hypoglykémie
Erytromycin hepatotoxicita
Fenytoin snížení dávky
Halotan nepoužívat
Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu zpomalená tvorba účinného metabolitu
(např. enalapril, fosinopril, moexipril, quinapril, perindopril)
Karvedilol nepoužívat
Klaritromycin žloutenka
Kličková diuretika hypokalémie a kóma
Klopidogrel nepoužívat
Kyselina acetylsalicylová nebezpečí gastroduodenálního krvácení
Lidokain snížení dávky
Metformin laktátová acidóza
Metotrexát hepatotoxicita závislá na dávce
Metronidazol snížit dávkování
Nesteroidní antirevmatika nebezpečí gastroduodenálního krvácení
Opioidní analgetika snížit dávkování, nebezpečí vzniku kómatu
Paracetamol nepoužívat, hepatotoxicita
Propafenon snížení dávky
Sloučeniny zlata hepatotoxicita
Statiny nepoužívat
Terfenadin nepoužívat, poruchy srdečního rytmu
Thiazidová diuretika hypokalémie a kóma
Ohodnoťte tento článek!