Tabulka 3

Tab. 2 – Zážitek – „odměna“ („reward“) a hlavní mechanizmy účinků drog
Typ drogy Droga „Odměna“ Hlavní mechanizmus Hlavní
(„reward“) účinku neurotransmitery
Stimulancia Kokain Euforie, vzrušení Inhibice „reuptake“ Dopamin, noradrenalin
katecholaminů
Amfetaminy Euforie, vzrušení, Zvýšené uvolňování Dopamin,
(Extáze) změněné vnímání monoaminů a inhibice noradrenalin, serotonin
„reuptake“
Nikotin Euforie, Aktivace nikotinových Dopamin,
koncentrace, ACh receptorů a noradrenalin,
uvolnění uvolňování acetylcholin
neurotransmiterů,
desenzitizace
nikotinových ACh rec.
Kofein Koncentrace, Antagonizace Noradrenalin
odstranění únavy adenozinových receptorů
– zvýšené uvolňování
neurotransmiterů
Tlumivé látky Alkohol Euforie, uvolnění, Zvýšené uvolňování Dopamin, GABA,
(etylalkohol) amnézie dopaminu, potenciace glutamát
GABAA rec., inhibice
NMDA rec.
Benzodiazepiny Anxiolytický Potenciace GABAA rec. GABA
účinek
Barbituráty Útlum Potenciace GABAa rec. GABA
Disociativní Fencyklidin Útlum, amnézie, Blok kanálů NMDA rec. Glutamát
Anestetika (PCP), změněné vnímání
Ketamin
Opiáty Morfin, heroin, Euforie, útlum, Agonisté opioidních Endorfiny
metadon analgézie receptorů
Kanabinoidy Kanabis, Euforie, uvolnění, Agonisté THC receptorů Anandamid
marihuana, změněné vnímání
tetrahydro-
kanabinol
Halucinogeny Kyselina Změněné vnímání Agonisté a antagonisté Serotonin, dopamin
lysergová (LSD), specifických
dietylamid, serotonergních rec.,
meskalin účinek na katecholaminy
GABA = (g-aminomáselná kyselina, THC = tetrahydrokanabinol, NMDA= N-metyl-D-aspartát, ACh = acetylcholin, cholinergní rec. = receptor, „reuptake“ = zpětné vychytávání neurotransmiteru ze synaptické štěrbiny zpět do nervového zakončení
Ohodnoťte tento článek!