Tabulka 3

Tab. 3 – Rozčlenění rizikových skupin nemocných v chirurgii
Nízké riziko nekomplikovaný chirurgický výkon do 30 minut u méně než 40letého pacienta
Střední riziko chirurgický výkon u pacienta mezi 40 – 60 lety bez rizikových faktorů, malé chirurgické výkony u rizikových nemocných
Vysoké riziko velké chirurgické výkony u nemocných nad 60 let bez rizikových faktorů, velké chirurgické výkony u nemocných mezi 40 a 60 léty s rizikovými faktory
Ohodnoťte tento článek!