Tabulka 3

Tab. 3 – Hlavní sledovaní ukazatelé ve studii 4S
parametr redukce p doba k prvnímu rozdílu doba ke statistickému rozdílu
rizika (měsíce) (měsíce)
koronární příhoda 34 % 0,0001 1 18
koronární úmrtí 42 % 0,0001 5 34
celková úmrtnost 30 % 0,003 7 38
Ohodnoťte tento článek!