Tabulka 3

[TELO]

Tab. 3 – Účast gliových buněk
na neuronálním poškození
1. U DAT i IVD dochází k zánětlivým procesům
2. Aktivace mikroglie, tvorba cytokinů a volných radikálů
3. Ischémie – neuronální depolarizace, zvýšení influxu Ca,
uvolnění neurotransmiterů včetně excitačních AK, vzestup
ICT Ca, spuštění Ca-dependentních procesů vedoucích
k neuronální destrukci (např. aktivace volných radikálů,
cytokinů, proteáz)
4. Při ischémii CNS dochází k aktivaci mikroglie. Mikroglie
proliferuje, transformuje se do makrofágů.
Dojde k uvolnění cytokinů ř neurotoxické efekty. Uvolnění volných radikálů a BAPP.
5. ASTROCYTY – proliferace, diferenciace – některé
produkují nervové růstové faktory
6. ADENOZIN – ochranný faktor – působí přes své receptory
7. Terapeuticky – použití blokátorů reuptake adenozinu
Ohodnoťte tento článek!