Tabulka 3

Tab. 1 – Cílové hodnoty lipidů v mmol/l
Nízké riziko Vysoké riziko Sekundární prevence
Celkový cholesterol 5–6 5 5
LDL-cholesterol 4,5 (4,14) 3,5 (3,37) 3 (2,59)
Triacylglyceroly 2,3 2,3 2,3
HDL-cholesterol 1 1 1
Návrh doporučení České společnosti pro aterosklerózu, v závorce hodnoty NCEP
Ohodnoťte tento článek!