Tabulka 30

Tab. 2 – Algoritmus vstupního vyšetření a stanovení diagnózy mnohočetného myelomu
Velká kritéria Malá kritéria
1. Plazmocytom (histologie excidované tkáně) a) v kostní dřeni 10 – 30 % plazmocytů
2. Počet plazmocytů v kostní dřeni > 30 % b) koncentrace M-Ig nižší než v bodě 3
3. Sérové koncentrace monoklonálního imunoglobulinu (M-Ig):
M-IgG > 35 g/l
M-IgA > 20 g/l
Množství lehkých řetězců v moči za 24 hodin > 1g c) Osteolytická ložiska
d) Snížení ostatních fyziologických gamaglobulinů
IgM < 0,5 g/l
IgA < 1,0 g/l
IgG < 6,0 g/l
Diagnóza mnohočetného myelomu je jasná, je-li přítomno jedno velké a jedno malé kritérium, anebo jsou-li přítomna kritéria a + b a dále kritérium c anebo d
(M-Ig = monoklonální imunoglobulin)
Splňuje kritérium
Myelogram, počet plazmocytů………………………………. velké malé žádné
Datum:
Histologie z ložiska plazmocytomu…………………………. velké žádné
Histologie kostní dřeně:
Monoklonální imunoglobulin (M-Ig) typu datum
Kvantita M-Ig v séru……………………………………………… velké malé žádné
Kvantita M-Ig v moči…………………………………………….. velké malé žádné
Koncentrace polyklonálního IgA……..IgG…….IgM…….. malé žádné
Beta-2-mikroglobulin…………………….CRP………………….
RTG vyšetření (0 = žádné ložisko, 1 = jedno ložisko, malé žádné
2 = více ložisek v uvedené kosti)
Lebka ……… C páteř …….. Th …….. L páteř ……………..
Humery ……………… Femory ………………… Další ……….
Kostní denzita (metodou Dexa či CT) ……………………..
součet splněných kritérií
velká ………... malá ………..
Datum stanovení diagnózy ………………………………….. Diagnóza ……………………………………………………..
Ohodnoťte tento článek!