Tabulka 30

Tab. 6 – Diagnostická kritéria fulminantní formy
Wilsonovy choroby
1. ženy
75 %
2. hemolytická neautoimunitní anémie
95 %
3. bilirubin
350 – 700 mmol/l
4. nízká ALP – ALP: Bi
5. nízké aminotransferázy AST:ALT
>4
6. nízký haptoglobin
7. INR
>2,5
8. normální nebo zvýšená sérová měď
9. lehce snížený ceruloplasmin
10. vysoká exkrece Cu močí
11. vysoká koncentrace Cu v játrech
> 600 mg/g
12. Kayser – Fleischerův prstenec
60%
Ohodnoťte tento článek!