Tabulka 30

Tab. 4 – Potenciální strukturu modifikující léky OA
sulfatované glykosaminoglykany – GS
– CHS
nesulfatované glykosaminoglykany – hyaluronová kyselina
látky ovlivňující kostní metabolizmus – bisfosfonáty
– kalcitonin
protizánětlivé léky – NSA
– glukokortikoidy
– diacerein
inhibitory enzymů – tetracykliny
– inhibitory metaloproteináz
cytokiny / růstové faktory – IGF-1
– TGF-b
– IL-1ra
– růstový hormon
Ohodnoťte tento článek!