Tabulka 30

Tab. 7 – Vztah diastolického tlaku
k recidivě mozkové příhody
diastolický tlak riziko mozkové příhody
po mozkové příhodě v % za rok
80 – 84 mm Hg 3,8 %
vyšší 11,4 % p = 0,01
Ohodnoťte tento článek!