Tabulka 30

Tab. 4 – Sérologické markery
viru hepatitidy A, B, C
Virová hepatitida A Virová hepatitida B Virová hepatitida C
anti HAV, IgM, IgG HBsAg, HBeAg, anti HCV,
anti HBcIgM, HCV RNA
anti HBcIgG,
anti HBe,
Ohodnoťte tento článek!