Tabulka 30

Tab. 1 – Revidovaná WHO histopatologická klasifikace nádorů slinných žláz
1. Adenomy
1.1. pleomorfní adenom
1.2. myoepiteliom (myoepitelový adenom)
1.3. bazocelulární adenom
1.4. Warthinův tumor (adenolymfom)
1.5. onkocytom (onkocytární adenom)
1.6. kanalikulární adenom
1.7. sebaceózní adenom
1.8. duktální papilom
1.8.1. invertovaný papilom
1.8.2. intraduktální papilom
1.8.3. sialoadenoma papilliferum
1.9. cystadenom
1.9.1. papilární cystadenom
1.9.2. mucinózní cystadenom
2. Karcinomy
2.1. acinocelulární karcinom
2.2. mukoepidermoidní karcinom
2.3. adenoidně cystický karcinom
2.4. polymorfní nízce maligní karcinom
2.5. epitelově-myoepitelový karcinom
2.6. bazocelulární adenokarcinom
2.7. sebaceózní karcinom
2.8. papilární cystadenokarcinom
2.9. mucinózní adenokarcinom
2.10. onkocytární karcinom
2.11. salivární duktální karcinom
2.12. adenokarcinom blíže nespecifikovaný
2.13. myoepitelový karcinom
2.14. karcinom v pleomorfním adenomu
2.15. dlaždicobuněčný karcinom
2.16. malobuněčný karcinom
2.17. nediferencovaný karcinom
2.18. jiné karcinomy
3. Neepitelové nádory
4. Maligní lymfomy
5. Sekundární nádory
6. Neklasifikované nádory
7. Pseudotumorozní léze
7.1. sialoadenóza
7.2. onkocytóza
7.3. nekrotizující sialometaplazie (infarkt slinné žlázy)
7.4. benigní lymfoepitelová léze
7.5. cysty slinných žláz
7.6. chronická sklerotizující sialoadenitida (Kuttnerův nádor)
Ohodnoťte tento článek!