Tabulka 31

Tab. 3 – Klinická stadia mnohočetného myelomu a indikace k léčbě
I. stadium Jsou splněny všechny níže uvedené podmínky:
1. koncentrace hemoglobinu > 100 g/l
2. koncentrace Ca do 3 mmol/l
3. normální kostní struktura anebo solitární kostní ložisko plazmocytomu
4. relativně nízká koncentrace M-Ig:
a) M-IgG < 50 g/ b) M-IgA < 30 g/
c) Exkrece lehkých řetězců v moči do 4 g/24 hodin
II. stadium Nejsou splněny podmínky prvního ani třetího stadia.
III. stadium Je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
1. Koncentrace hemoglobinu < 85 g/l
2. Zvýšená koncentrace Ca nad 3 mmol/l
3. Vícečetná osteolytická ložiska
4. Vysoké koncentrace M-Ig:
a) M-IgG > 70 g/l b) M-IgA > 50 g/l
c) Vyloučení více než 12 g lehkých řetězců močí za 24 hodiny.
Subklasifikace A. normální funkce ledvin
B. selhávání ledvin se zvýšenou koncentrací kreatininu
Léčba mnohočetného myelomu je indikována u pacientů ve II. a III. stadiu, u pacientů v I. stadiu pouze pokud jsou přítomny dva ze tří níže uvedených rizikových faktorů.
1. Koncentrace hemoglobinu pod 120 g/l
2. Koncentrace M-IgG > 30 g/
anebo koncentrace M-IgA > 25 g/l
3. Počet plazmocytů v kostní dřeni > 25 %
Progrese je pravděpodobná, jsou-li splněny dvě ze tří podmínek
Krevní obraz Ery …………………… Hb…………………………………….. Leukocyty …………………………… trombocyty ………………
Celková bílkovina ………………….. Albumin ……………………………. Urea …………………………………… kreatinin …………………..
Kalcium ……………………………….. Performance status ……………………………………….
Karnofski performance status: 100 % – zcela bez obtíží a příznaků, 90 % – schopen normální činnosti, ale má příznaky,
80 % – normální činnost s námahou, 70 % – nezvládne veškerou práci, běžnou životní aktivitu ano, 60 % – nepracuje, potřebuje minimální pomoc, 50 % – život doma vyžaduje výraznější pomoc, 40 % – vyžaduje stálou péči doma či v nemocnici – častá léčebná péče, 30 % – vyžaduje trvalý pobyt v zdravotnickém zařízení, 20 % – vážně nemocný vyžadující trvalou podpůrnou péči, 10 % – umírající, 0 % – mrtev.
Klinické stadium: ……………………….
Další závažné nemoci:
Ohodnoťte tento článek!