Tabulka 31

Tab. 1 – Mezinárodní skóring – hodnocení symptomů
Mezinárodní stupnice prostatických symptomů (I-PSS)
Otázky na jednotlivé symptomy:
neúplné vyprázdnění
Jak často jste během posledních čtyř týdnů měl po vymočení pocit nevyprázdněného měchýře?
frekvence
Jak často jste během posledních čtyř týdnů musel znovu močit dříve než za dvě hodiny po předchozím vymočení?
přerušované močení
Jak často jste během posledních čtyř týdnů pozoroval, že se močení několikrát přerušilo a znovu začalo?
naléhavost
Jak často jste během posledních čtyř týdnů jen s potížemi močení oddálil?
oslabení proudu moči
Jak často jste během posledních čtyř týdnů měl slabý proud moči?
tlačení
Jak často jste během posledních čtyř týdnů musel tlačit, abyste začal močit?
Možné odpovědi bodové hodnocení
vůbec ne 0
asi v jednom z pěti případů 1
v méně než polovině případů 2
asi v polovině případů 3
ve více než polovině případů 4
téměř vždy 5
nykturie
Kolikrát jste během posledních čtyř týdnů musel v noci kvůli močení vstávat? (Průměrně za noc)
Možné odpovědi bodové hodnocení
vůbec ne 0
jednou 1
dvakrát 2
třikrát 3
čtyřikrát 4
pětkrát a vícekrát 5
Ohodnoťte tento článek!