Tabulka 31

Tab. 8 – Vliv antihypertenzní léčby na recidivy mozkových příhod
studie fatální mp nefatální mp
dřívější studie – 56 % p = 0,041 – 29 % p = 0,072
INDANA data – 55 % p = 0,45 – 29 % p = 0,16
obě skupiny – 42 % p = 0,049 – 29 % p = 0,023
PATS – 23 % p = 0,12 – 28 % p = 0,0013
Ohodnoťte tento článek!