Tabulka 31

Tab. 3 – Staging karcinomu děložního hrdla
Stadium Rozsah
0 carcinoma in situ
I omezeno na cervix
IA1 stromální invaze <=3 mm (hloubka) <=7 mm (šířka)
IA2 3 mm < stromální invaze <=5 mm (hloubka) <=7 mm (šířka)
IB1 klinicky viditelná léze <=4 cm nebo preklinická léze > IA2
IB2 klinicky viditelná léze > 4 cm
II mimo cervix, bez šíření k pánevní stěně ani do dolní třetiny pochvy
IIA bez šíření do parametrií
IIB šíření do parametrií
III šíření k pánevní stěně a/nebo do dolní třetiny pochvy a/nebo způsobuje hydronefrózu
IIIA šíření do dolní třetiny pochvy
bez šíření k pánevní stěně
IIIB šíření k pánevní stěně a/nebo způsobuje hydronefrózu
IV
IVA šíření na sliznici močového měchýře nebo rekta a/nebo šíření mimo malou pánev
IVB vzdálené metastázy
Ohodnoťte tento článek!