Tabulka 31

Tab. 1 – Klasifikace jaterních nádorů
Benigní nádory
hemangiom
adenom
fokální nodulární hyperplazie
hamartom
Maligní nádory
primární karcinom jater
– hepatocelulární karcinom
– cholangiocelulární karcinom
– hemangioendoteliom
Ohodnoťte tento článek!