Tabulka 32

Tab. 4 – Laboratorní ukazatelé pro diagnostiku a sledování léčby tyreopatií
Ukazatel Indikace
tyreoglobulin tumorový marker při dispenzarizaci osob léčených pro karcinom štítné žlázy
Tg thyreotoxicosis factitia
kongenitální hypotyreóza
protilátky proti peroxidáze suspekce na autoimunitní onemocnění
A-TPO
protilátky proti TSH receptoru suspekce na Gravesovu-Basedowovu chorobu a posuzování její aktivity
A-R-TSH, TRAK dif. dg, endokrinní oftalmopatie
kalcitonin screening, diagnostika a dispenzarizace medulárního karcinomu
jodurie stav saturace organismu jodem
Ohodnoťte tento článek!