Tabulka 32

Tab.1 – Odhad trvání sérových koncentrací volné frakce AMO nad MIC90 přísluš ného mikroba v hodinách a v procentech dávkového intervalu
(MIC90 pro kombinaci amoxicilin + kys. klavulanová)
Branhamella catarrhalis Haemophilus influenzae
MIC90 = 0,25 mg/l MIC90 = 0,50 mg/l
Dávka AMC v mg T > MIC90 t = 8 h t =12 h T > MIC90 t = 8 h t =12 h
250 (+125) 6,2 h 77 % 51 % 4,9 h 61 % 41 %
500 (+125) 7,4 h 93 % 62 % 6,2 h 77 % 51 %
875 (+125) 8,4 h 100 % 70 % 7,2 h 90 % 60 %
Strept. pneumoniae suscept. Strept. pneumoniae intermed.
MIC90 = 1,0 mg/l MIC90 = 2,0 mg/l
Dávka AMC v mg T > MIC90 t = 8 h t =12 h T > MIC90 t = 8 h t =12 h
250 (+125) 3,6 h 44 % 30 % 2,0 h 24 % 16 %
500 (+125) 4,9 h 61 % 41 % 3,5 h 44 % 29 %
Ohodnoťte tento článek!