Tabulka 33

Tab. – Radioizotopy v léčbě kostních metastáz – fyzikální a klinické vlastnosti
Izotop 32P 89Sr 186Re 153Sm
Fyzikální poločas (dny) 14,3 50,5 3,77 1,95
Ebmax (MeV) 1,71 1,49 1,08 0,81
Maximální dosah (mm) 8,7 8,0 5,0 3,0
Eg (keV) 137 103
Počet odpovědí (%) 65 – 74 79 79 65 – 80
Ohodnoťte tento článek!