Tabulka 33

Tab. 2 – Klinické projevy benigní nefroangiosklerózy
časné: – moč chemicky negativní nebo mikroalbuminurie
či nevýrazná manifestní proteinurie
– močový sediment v normě
– hyperurikémie
– clearance kreatininu v normě
pozdní: – pokles clearance endogenního kreatininu
– zvýšení hladiny sérového kreatininu
Ohodnoťte tento článek!