Tabulka 33

Tab. 2 – Odhad trvání sérových koncentrací volné frakce fenoxymetylpenicilinu
nad MIC90 přísluš ného mikroba v hodinách a v procentech dávkového intervalu
Strept. pyogenes Strept. pneumoniae Strept. viridans
MIC90 = 0,016 mg/ MIC90 = 0,063 mg/l MIC90 = 0,25 mg/l
Dávka T > t = T > t = T > t =
MIC90 6 h 8 h 2 h MIC90 6 h 8 h 12 h MIC90 6 h 8 h 12 h
250 mg 4,6 h 76 % 57 % 38 % 2,7 h 45 % 34 % 22 % 0,6 h 10 % 7 % 5 %
500 mg 5,4 h 90 % 67 % 45 % 3,5 h 58 % 44 % 29 % 1,5 h 25 % 19 % 12 %
750 mg 6,2 h 100 % 77 % 51 % 4,3 h 72 % 54 % 36 % 2,4 h 40 % 30 % 20 %
Ohodnoťte tento článek!