Tabulka 34

Tab. 6 – Etiopatogeneze hemoragické diatézy u pacientů s mnohočetným myelomem
1. Trombocytopenie: a) infiltrace kostní dřeně
b) imunologická destrukce trombocytů
c) myelodysplázie
d) následek cytostatické léčby
2. Porucha funkce trombocytů: způsobená vlivem M-Ig na destičky,
nejčastěji u Bence-Jonesova myelomu
3. Defekty cévní stěny: na pokladě infiltrace amyloidem
4.Získaná von Willebrandova porucha reakce M-Ig s koagulačním faktorem
5.Abnormality polymerizace fibrinogenu negativní působení M-Ig na polymerizaci
6. Cirkulující antikoagulans: a) heparin-like antikoagulans
b) anti-faktor VIII
c) anti-faktor X
d) anti-faktor VII
7. Poruchy funkce některých faktorů: e) defekt faktoru IX
f) defekt faktoru X
g) defekt faktoru XII
Ohodnoťte tento článek!