Tabulka 34

Tab. 23 – Atrofická gastritida
typu A
a perniciózní anémie
GPCAb (gastric parietal cell antibodies) proti parietálním
Ohodnoťte tento článek!