Tabulka 34

Tab. 1 – Hlavní příčiny nevolnosti
a zvracení v paliativní péči
Gastrointestinální
špatná hygiena dutiny ústní, soor
dráždění horní části GIT při chronickém kašli
nevhodné složení stravy, příliš tučná a objemná jídla
porucha vyprazdňování žaludku, gastroparéza
hepatomegalie, jaterní metastázy
ascites
abdominální bolest
úporná chronická zácpa
nádorová obstrukce střeva
Nitrolební
nitrolební hypertenze (primární / sekundární nádor CNS)
iritace statoakustického nervu (primární / sekundární nádor CNS)
dráždění vestibulárního aparátu (infekce, nádor CNS)
Metabolické
hyperkalcémie (při nádorovém onemocnění)
dekompenzace diabetu
urémie
hyponatrémie, jaterní selhání
akutní infekce, sepse
Protinádorová a podpůrná léčba
cytostatika, opioidy, nesteroidní antiflogistika a jiné léky
radioterapie
pooperační zvracení
Psychogenní příčiny
emoční vlivy, tenze, napětí
vliv stravy, intenzivní vůně a chutě teplých jídel
vliv prostředí
naučené (anticipační) zvracení
Multifaktoriální etiologie
Ohodnoťte tento článek!