Tabulka 34

Tab. 3 – Klinické projevy maligní nefroangiosklerózy
renální:
– proteinurie až nefrotického rozmezí
(> 3 g / 24 hod)
– erytrocyty a válce v močovém sedimentu
– progredující renální insuficience
až selhání
extrarenální: – CNS – bolesti hlavy, encefalopatie,
kvalitativní až kvantitativní poruchy
vědomí
– oční pozadí – neuroretinopatie
Ohodnoťte tento článek!