Tabulka 34

Tab. 3 – Rozdělení antibiotik podle parametrů korelujících s jejich účinností [podle Craiga, (12)]
Antibiotikum Farmakodynamická charakteristika Cíl dávkového režimu Parametr korelu jící s účinností in vivo
aminoglykosidy, baktericidní účinek závislý maximální bezpečné Cmax / MIC
fluorochinolony, na koncentraci + dlouhý PAE koncentrace AUC (0–24)/ MIC
metronidazol
peniciliny, baktericidní účinek závislý maximální doba trvání koncentrací
cefalosporiny na době expo zice + krátký PAE expozice nad MIC
karbapenemy, baktericidní účinek max. doba expozice trvání koncentrací nad MIC
vankomycin, závislý na době (sérové koncentrace
klindamycin, expo zice + dlouhý PAE mohou klesnout
Ohodnoťte tento článek!