Tabulka 34

Tab. 1 – Diferenciální diagnostika krčních rezistencí
I. Nádory:
A. Benigní
1. Cévní: hemangiom, lymfangiom, arteriovenózní malformace, aneuryzma
2. Chemodektom
3. Nervové: neurofibrom, schwanom
4. Lipom
5. Fibrom
6. Ostatní: fibromatóza a další
B. Maligní
1. Primární:
a) lymfom
b) sarkom
c) karcinom štítné žlázy
d) karcinom slinné žlázy
2. Metastázy:
a) primární nádor oblasti hlavy a krku
b) primární nádor kaudálně od horní hrudní apertury
c) leukémie, lymfom
II. Infekce:
A. Absces
B. Krční lymfadenopatie:
1. Bakteriální
2. Granulomatózní: atypická mykobaktéria, tuberkulóza, aktinomykóza, sarkoidóza, toxoplazmóza
3. Virová
III. Kongenitální:
A. Mediální krční cysta z ductus thyroglossus
B. Laterální krční cysta
C. Dermoidní cysta
D. Teratom
IV. Ostatní:
A. Zenkerův divertikl
B. Zevní laryngokéla
C. Amyloidóza
V. Normální krční struktury:
A. Jazylka
B. Bifurkace a. carotis
C. Trny obratlů
Ohodnoťte tento článek!