Tabulka 35

Tab. 7 – Kritéria monoklonální gamapatie nejasného významu
1. Koncentrace monoklonálního IgG v séru < 35 g/l
IgA v séru < 20 g/l
2. Exkrece lehkých řetězců močí za 24 hodin < 1 g/24 hod.
3. Počet plazmocytů v kostní dřeni < 10 %
Pro stanovení jasné diagnózy monoklonální gamapatie nejasného významu musí být splněny výše uvedené tři podmínky a dále nesmí být přítomny kostní projevy (osteolytická ložiska), jakékoliv symptomy maligní nemoci, nesmí dojít k poškození ledvin lehkými řetězci a musí být normokalcémie.
Ohodnoťte tento článek!