Tabulka 35

Tab. 1 – Základní mechanismy lékových interakcí
Vazba léčiva „in vivo“ s následnou ztrátou účinku
Antagonismus nebo synergismus (sumace a potenciace) účinku léčiv na úrovni stejných funkčních systémů
Kompetice v místě receptorů, ovlivnění odlišných receptorů, jejichž aktivace vyvolá opačné účinky
Ovlivnění homeostázy vody a elektrolytů
Nitrobuněčný transport (ovlivnění účinku sympatomimetik látkami bránícími jejich rozpadu)
Interakce v oblasti absorpce
Změny pH v trávicím ústrojí
Ovlivnění evakuace žaludku a střevní motility
Vazba a chelace léčiv
Kompetice v místě aktivní absorpce
Toxické ovlivnění trávicího ústrojí
Interakce v oblasti distribuce
Vytěsnění v oblasti vazby na plazmatické a tkáňové proteiny
Změna metabolismu
Enzymová indukce
Enzymová inhibice
Změny krevního průtoku játry
Interference s biliární exkrecí a enterohepatálním oběhem
Ovlivnění renální exkrece
Toxické poškození funkce ledvin (pokles glomerulární filtrace)
Kompetice s aktivní tubulární sekrecí
Změny pH moči (ovlivnění pasívní tubulární reabsorpce)
Další mechanismy
Inhibice monoaminooxidázy
Ohodnoťte tento článek!