Tabulka 36

Tab. 3 – Hlavní příčiny porušené pasáže střeva u onkologických nemocných
Mechanické
uzávěr lumina
solitární obstrukce nádorem
skybala u těžké zácpy
postižení stěny střeva
nádorová infiltrace stěny střeva
poradiační a pooperační změny, striktury
zevní komprese střeva
nádor, karcinomatóza peritonea, ascites
adheze, striktury
Paralytické
metabolické změny
hypokalémie, hyperkalcémie, hyperglykémie, urémie
léky
opioidy, anticholinergika, cytostatika (vinka alkaloidy)
pooperační změny, peritonitida
porucha autonomního nervového zásobení
retroperitoneální nádorová infiltrace, postižení páteře
radiační fibróza střevní stěny
Ohodnoťte tento článek!