Tabulka 36

Tab. 5 – Akutní cholesterolová mikroembolizace
typické příznaky: náhlá bederní bolest, zvýšení TK, proteinurie, hematurie, oligurie,
zvýšení tělesné teploty
průvodní příznaky (z embolizace do ostatních tepen)
břišní: zvracení, bolest, ileus, krvácení do GIT, infarkt sleziny, nekrotizující pankreatitis
nervové: periferní parestézie a parézy, amauróza, tranzitorní ischemická ataka
Ohodnoťte tento článek!