Tabulka 36

Tab. 6 – Příčiny úmrtí nemocných HCC
Příčiny smrti u HCC % případů
jaterní kóma 33
jaterní kóma po krvácení z jícnových varixů 17
vykrvácení z jícnových varixů 11,1
cachexia tumorosa 22,3
tumorózní embolizace do plic 5,3
bronchopneumonie s oběhovým selháním 3,8
vykrvácení do peritoneální dutiny 0,9
hepatorenální syndrom 1,4
Ohodnoťte tento článek!