Tabulka 36

Tab. 9 – Dělení hypotyreóz
I. Podle primární příčiny:
a) ze ztráty funkčního parenchymu: – ageneze, dysgeneze štítné žlázy – tzv. idiopatická (konečná fáze atrofické tyreoiditidy) – ostatní tyreoiditidy
– arteficiální destrukce po operaci, terapii radioaktivním jódem, zevní aktinoterapii
b) z poruch hormonogeneze:
– vrozené enzymové defekty
– jódový deficit
– podávání antityreoidálních látek
c) z poruch stimulace štítné žlázy :
– porucha sekrece TSH – hypofyzární hypotyreóza
– porucha sekrece TRH – hypotalamická hypotyreóza
d) rezistence periferních tkání na účinek tyreoidálních hormonů
II. Podle lokalizace primární patologie:
a) primární – porucha na úrovni štítné žlázy
b) sekundární – porucha na úrovni hypofyzární
c) terciární – porucha na úrovni hypotalamické
III. Podle délky trvání:
Ohodnoťte tento článek!