Tabulka 36

Tab. 4 – Podpůrné faktory vzniku lékových interakcí
Léčivo Malá terapeutická šíře (např. warfarin, digoxin, teofylin, cytostatika, cyklosporin)
Nutnost pečlivé kontroly účinku (např. antihypertenzíva, antidiabetika)
Vznik metabolické indukce (např. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, barbituráty)
Vznik metabolické inhibice (např. cimetidin, ketokonazol, ciprofloxacin, erytromycin)
Ohodnoťte tento článek!