Tabulka 36

Tab.1 – Hlavní metody transdukce
Metoda Účinnost Integrace
1. Fyzikální (++)
(i) mikroinjekce vysoká nízká
(ii) elektroporace nízká nízká
(iii) balistická transfekce vysoká nízká
2. Chemické
(i) kalcium-fosfátová precipitace nízká nízká
(ii) lipofekce nízká nízká
(iii) různě složité komplexy DNA, které obsahují složku vysoká nízká
zprostředkující vazbu na specifický receptor
3. Defektní virové vektory
(i) retroviry vysoká vysoká
(ii) adenoviry vysoká
(iii) adeno-asociované viry (AAV) vysoká vysoká
(iv) herpetické viry vysoká
Ohodnoťte tento článek!