Tabulka 37

Tab. 4 – Nepříznivé prognostické faktory u nemocných se střevní obstrukcí před uvažovanou operací
poruchy střevní motility u difúzní intraperitoneální karcinomatózy
věk nad 65 roků u nádorové kachexie
ascítes vyžadující paracentézu
předcházející radioterapie břicha nebo pánve
hmatný nádor v břiše s jaterním postižením nebo vzdálenými metastázami
mnohočetná parciální obstrukce střeva s prodlouženou pasáží dle RTG
Ohodnoťte tento článek!