Tabulka 37

Tab. 1 – Přehled příčin hypertenzní krize
esenciální hypertenze
sekundární hypertenze
stenóza renální arterie
onemocnění renálního parenchymu (akutní glomerulonefritidy, vaskulitidy)
eklampsie, HELLP syndrom
hyperadrenergní stavy
feochromocytomová krize
látky se sympatomimetickým působením (kokain, amfetamin)
blokátory monoaminooxidázy + tyramin
„rebound“ fenomén po vynechání antihypertenziv (klonidin, metyldopa)
mozková traumata, tumory, krvácení, ischemická poškození
syndrom Guillain-Barré
akutní intermitentní porfyrie
hypertenze provázející akutní infarkt myokardu
perioperační hypertenze (zvláště při kardiochirurgických výkonech)
Ohodnoťte tento článek!