Tabulka 37

Tab. 5 – Zásady přístupu k lékovým interakcím
Nepoužívat nevhodnou kombinaci Výběr jiného obdobného léčiva
Úprava dávky Zejména při zahájení nebo ukončení farmakoterapie léčivem vstupujícím do interakce
Monitorování stavu nemocného pokud jsou možné a proveditelné klinické a laboratorní kontroly
Ohodnoťte tento článek!