Tabulka 38

Tab. 5 – Faktory podporující symptomatický postup u střevní obstrukce
subakutní, intermitentní nebo inkompletní uzávěr střeva
nejsou lokalizované břišní projevy
mnohočetné palpovatelné hmoty v břiše
mnohočetné epizody obstrukce
dřívější chirurgický nález vyloučil operabilitu
starý, oslabený pacient, nádorová kachexie
není již možnost úspěšné protinádorové léčby
pacient odmítá chirurgický výkon
Ohodnoťte tento článek!