Tabulka 38

Tab. 8 – Základní metody léčby HCC
Chirurgická
resekce (10–20 %)
transplantace (12 %)
Paliativní
lokální ablační terapie
perkutánní etanolová injekční terapie (PEIT)
perkutánní injekční léčba k. octovou (PAIT)
mikrovlnná koagulační terapie (MCT)
vysokoradiofrekvenční ablace (HFRA)
Chemoterapie
systémová
transkatetrální arteriální chemoembolizace (TACE)
Podpůrná
antiestrogenní léčba – TAMOXIFEN
PRAVASTATIN (inhibitor HMG CoA reduktázy)
OKTREOTID (analog somatostatinu)
Kombinovaná léčba
TACE + PEIT (event. TAMOXIFEN + PRAVASTATIN)
TACE + chirurgie
TACE + PRAVASTATIN
Ohodnoťte tento článek!