Tabulka 38

Tab. – Rizikové faktory karcinomu
děložního hrdla
Věk
Rasa
Některé lokality Afriky, Asie a Jižní Ameriky
Nižší sociální třídy
Nízká úroveň vzdělání
Vyšší počet sexuálních partnerů
Časný věk koitarche
Kouření
Dlouhodobé užívání hormonální kontracepce
Strava chudá na foláty, karoten a vitamín C
Multipary
Časný věk první gravidity
Anamnéza sexuálně přenosných chorob
HPV infekce – rizikové typy
Chybějící screening (cytologie, kolposkopie)
Ohodnoťte tento článek!